انگشتر رهبرانقلاب برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه به حراج گذاشته شد

انگشتر رهبرانقلاب برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه به حراج گذاشته شد
سجاد شاکری از شعرای آیینی انگشتر هدیه مقام معظم رهبری را برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه به حراج گذاشت.

انگشتر رهبرانقلاب برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه به حراج گذاشته شد

سجاد شاکری از شعرای آیینی انگشتر هدیه مقام معظم رهبری را برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه به حراج گذاشت.
انگشتر رهبرانقلاب برای کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه به حراج گذاشته شد