انگلیس به عنوان تامین کننده سلاح برای ائتلاف آدم کش به رهبری عربستان در یمن پاسخگو باشد

انگلیس به عنوان تامین کننده سلاح برای ائتلاف آدم کش به رهبری عربستان در یمن پاسخگو باشد
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادعاهای یک مقام انگلیسی در مورد نقش جمهوری اسلامی ایران در بحران یمن را رد کرد.

انگلیس به عنوان تامین کننده سلاح برای ائتلاف آدم کش به رهبری عربستان در یمن پاسخگو باشد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادعاهای یک مقام انگلیسی در مورد نقش جمهوری اسلامی ایران در بحران یمن را رد کرد.
انگلیس به عنوان تامین کننده سلاح برای ائتلاف آدم کش به رهبری عربستان در یمن پاسخگو باشد