اوباما با ترامپ تماس گرفت

اوباما با ترامپ تماس گرفت
تسنیم نوشت: رئیس جمهور فعلی آمریکا طی یک تماس تلفنی با رئیس جمهور آتی این کشور به گفتگو پرداخت.

اوباما با ترامپ تماس گرفت

تسنیم نوشت: رئیس جمهور فعلی آمریکا طی یک تماس تلفنی با رئیس جمهور آتی این کشور به گفتگو پرداخت.
اوباما با ترامپ تماس گرفت

کانال تلگرام اکسین چنل