اولویت مجلس دهم اقتصاد مقاومتی است/باید اقتصاد را نجات داد

اولویت مجلس دهم اقتصاد مقاومتی است/باید اقتصاد را نجات داد
منتخب مردم تهران در مجلس دهم تاکید کرد:‌ باید اقتصاد را نجات داد نباید در دهه چهارم انقلاب وضعیت معیشتی طوری باشد که برخی خانواده‌ها از حداقل امکانات محروم باشند.

اولویت مجلس دهم اقتصاد مقاومتی است/باید اقتصاد را نجات داد

منتخب مردم تهران در مجلس دهم تاکید کرد:‌ باید اقتصاد را نجات داد نباید در دهه چهارم انقلاب وضعیت معیشتی طوری باشد که برخی خانواده‌ها از حداقل امکانات محروم باشند.
اولویت مجلس دهم اقتصاد مقاومتی است/باید اقتصاد را نجات داد

بک لینک رنک 6