اولین ارکستر شرق گیلان در لاهیجان اجرا می شود

اولین ارکستر شرق گیلان در لاهیجان اجرا می شود
ارکستر «آرشیو» اولین اجرای رسمی خود را در سینما شهر سبز لاهیجان برگزار می کند.

اولین ارکستر شرق گیلان در لاهیجان اجرا می شود

ارکستر «آرشیو» اولین اجرای رسمی خود را در سینما شهر سبز لاهیجان برگزار می کند.
اولین ارکستر شرق گیلان در لاهیجان اجرا می شود

دانلود فیلم خارجی