اولین تصاویر از سریال نوروزی شبکه سه/ «دیوار به دیوار ۲» در اختیاریه پیگیری می‌شود

اولین تصاویر از سریال نوروزی شبکه سه/ «دیوار به دیوار ۲» در اختیاریه پیگیری می‌شود
تصویربرداری سریال «دیوار به دیوار ۲» به کارگردانی سامان مقدم این روزها در خانه‌ای حوالی اختیاریه با حضور بازیگران اصلی پیگیری می‌شود.

اولین تصاویر از سریال نوروزی شبکه سه/ «دیوار به دیوار ۲» در اختیاریه پیگیری می‌شود

تصویربرداری سریال «دیوار به دیوار ۲» به کارگردانی سامان مقدم این روزها در خانه‌ای حوالی اختیاریه با حضور بازیگران اصلی پیگیری می‌شود.
اولین تصاویر از سریال نوروزی شبکه سه/ «دیوار به دیوار ۲» در اختیاریه پیگیری می‌شود