اولین نفری بودم که از هواداران تراکتور دفاع کردم/ انتظار این مسائل را از آجورلو نداشتم/ حرفی نزدم که ذره‌ای جنبه تحقیر داشته باشد

اولین نفری بودم که از هواداران تراکتور دفاع کردم/ انتظار این مسائل را از آجورلو نداشتم/ حرفی نزدم که ذره‌ای جنبه تحقیر داشته باشد
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: اولین نفری بودم که از هواداران تراکتور‌سازی دفاع کردم و تعجب می‌کنم که باشگاه علیه من در رسانه‌ها ادعای خلاف مطرح کرده است.

اولین نفری بودم که از هواداران تراکتور دفاع کردم/ انتظار این مسائل را از آجورلو نداشتم/ حرفی نزدم که ذره‌ای جنبه تحقیر داشته باشد

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: اولین نفری بودم که از هواداران تراکتور‌سازی دفاع کردم و تعجب می‌کنم که باشگاه علیه من در رسانه‌ها ادعای خلاف مطرح کرده است.
اولین نفری بودم که از هواداران تراکتور دفاع کردم/ انتظار این مسائل را از آجورلو نداشتم/ حرفی نزدم که ذره‌ای جنبه تحقیر داشته باشد