اژه‌ای: مردم اجازه نمی دهند دشمنان از گرفتاری‌های آنها سوء‌‌استفاده کند

اژه‌ای: مردم اجازه نمی دهند دشمنان از گرفتاری‌های آنها سوء‌‌استفاده کند
سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه راهپیمایی امروز گفت: مردم گرفتاری ها را با تلاش، هماهنگی و وحدت حل می کنند و اجازه نمی دهند دشمنان از این موضوع سوء استفاده کنند.

اژه‌ای: مردم اجازه نمی دهند دشمنان از گرفتاری‌های آنها سوء‌‌استفاده کند

سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه راهپیمایی امروز گفت: مردم گرفتاری ها را با تلاش، هماهنگی و وحدت حل می کنند و اجازه نمی دهند دشمنان از این موضوع سوء استفاده کنند.
اژه‌ای: مردم اجازه نمی دهند دشمنان از گرفتاری‌های آنها سوء‌‌استفاده کند