ایتالیایی‌ها بدهکارتر می شوند

ایتالیایی‌ها بدهکارتر می شوند
ایرنا نوشت:بانک مرکزی ایتالیا در گزارشی از افزایش بدهی های دولتی خبر داد و اعلام کرد که به رکورد جدید 2 تریلیارد و 248 میلیارد یورو رسیده است

ایتالیایی‌ها بدهکارتر می شوند

ایرنا نوشت:بانک مرکزی ایتالیا در گزارشی از افزایش بدهی های دولتی خبر داد و اعلام کرد که به رکورد جدید 2 تریلیارد و 248 میلیارد یورو رسیده است
ایتالیایی‌ها بدهکارتر می شوند

car