ایران، روسیه و چین چالش‌های جدید غرب هستند/ غرب انحصار نظامی خود را از دست داده

ایران، روسیه و چین چالش‌های جدید غرب هستند/ غرب انحصار نظامی خود را از دست داده
اندیشکده مطرح انگلیسی نوشت: غرب در حال از دست دادن برتری نظامی مقابل چالش‌های جدید است به‌طوری‌که چین، ایران و روسیه با ابزار مختلف درحال نمایش توانمندی‌های خود هستند.

ایران، روسیه و چین چالش‌های جدید غرب هستند/ غرب انحصار نظامی خود را از دست داده

اندیشکده مطرح انگلیسی نوشت: غرب در حال از دست دادن برتری نظامی مقابل چالش‌های جدید است به‌طوری‌که چین، ایران و روسیه با ابزار مختلف درحال نمایش توانمندی‌های خود هستند.
ایران، روسیه و چین چالش‌های جدید غرب هستند/ غرب انحصار نظامی خود را از دست داده