ایران، سوریه و روسیه از ظرفیت‌های نظامی، اطلاعاتی و سرزمینی خود برای مقابله با تروریست‌ها استفاده می‌کنند

ایران، سوریه و روسیه از ظرفیت‌های نظامی، اطلاعاتی و سرزمینی خود برای مقابله با تروریست‌ها استفاده می‌کنند
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت: همکاری بین ایران، روسیه، سوریه و جبهه مقاومت علیه جریان تروریستی تکفیری در سوریه از مدتی قبل آغاز شده و در مسیر فزاینده ای در حال انجام و اجراست.

ایران، سوریه و روسیه از ظرفیت‌های نظامی، اطلاعاتی و سرزمینی خود برای مقابله با تروریست‌ها استفاده می‌کنند

سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت: همکاری بین ایران، روسیه، سوریه و جبهه مقاومت علیه جریان تروریستی تکفیری در سوریه از مدتی قبل آغاز شده و در مسیر فزاینده ای در حال انجام و اجراست.
ایران، سوریه و روسیه از ظرفیت‌های نظامی، اطلاعاتی و سرزمینی خود برای مقابله با تروریست‌ها استفاده می‌کنند

نفت آموزش پرورش دولتی