ایران از روسیه بالگرد می‌خرد

ایران از روسیه بالگرد می‌خرد
ایرنا نوشت: شرکت بالگرد سازی روسیه بر آمادگی فروش بالگردهای سبک چند منظوره آنسات و کا-226 ت به ایران تاکید و اعلام کرد که مذاکراتی با طرف های ایرانی برای رسیدن به توافق در این زمینه در حال انجام است.

ایران از روسیه بالگرد می‌خرد

ایرنا نوشت: شرکت بالگرد سازی روسیه بر آمادگی فروش بالگردهای سبک چند منظوره آنسات و کا-226 ت به ایران تاکید و اعلام کرد که مذاکراتی با طرف های ایرانی برای رسیدن به توافق در این زمینه در حال انجام است.
ایران از روسیه بالگرد می‌خرد

شهرداری