ایران از هیچ تلاشی برای برقراری امنیت و صلح در افغانستان مضایقه نمی‌کند

ایران از هیچ تلاشی برای برقراری امنیت و صلح در افغانستان مضایقه نمی‌کند
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه افغانستان نباید به محل رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود، گفت: ایران از هیچ تلاشی برای برقراری امنیت، صلح و ثبات در افغانستان مضایقه نمی‌کند.

ایران از هیچ تلاشی برای برقراری امنیت و صلح در افغانستان مضایقه نمی‌کند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه افغانستان نباید به محل رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شود، گفت: ایران از هیچ تلاشی برای برقراری امنیت، صلح و ثبات در افغانستان مضایقه نمی‌کند.
ایران از هیچ تلاشی برای برقراری امنیت و صلح در افغانستان مضایقه نمی‌کند