ایران با یک شرکت لیزینگی برای تامین مالی 17 ایرباس قرارداد بست

ایران با یک شرکت لیزینگی برای تامین مالی 17 ایرباس قرارداد بست
رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت ایران با یک شرکت خارجی لیزینگ برای تامین مالی 17 جت که قرار است از ایرباس بخرد، به توافق رسیده است.

ایران با یک شرکت لیزینگی برای تامین مالی 17 ایرباس قرارداد بست

رویترز به نقل از منابع آگاه نوشت ایران با یک شرکت خارجی لیزینگ برای تامین مالی 17 جت که قرار است از ایرباس بخرد، به توافق رسیده است.
ایران با یک شرکت لیزینگی برای تامین مالی 17 ایرباس قرارداد بست

دانلود بیتالک