ایران برای فرزندانش آغوش می‌گشاید/ تشییع شهدای گمنام در جای جای کشور

ایران برای فرزندانش آغوش می‌گشاید/ تشییع شهدای گمنام در جای جای کشور
همزمان با شهادت حضرت زهرا(س) و دهه فاطمیه پیکر مطهر شهدای گمنام تازه‌ تفحص شده دفاع مقدس در نقاط مختلف کشور تشییع و خاک‌سپاری خواهد شد.

ایران برای فرزندانش آغوش می‌گشاید/ تشییع شهدای گمنام در جای جای کشور

همزمان با شهادت حضرت زهرا(س) و دهه فاطمیه پیکر مطهر شهدای گمنام تازه‌ تفحص شده دفاع مقدس در نقاط مختلف کشور تشییع و خاک‌سپاری خواهد شد.
ایران برای فرزندانش آغوش می‌گشاید/ تشییع شهدای گمنام در جای جای کشور