ایران در روسیه مرکز تولید میوه‌ و سبزی راه می‌اندازد

ایران در روسیه مرکز تولید میوه‌ و سبزی راه می‌اندازد
ایسنا نوشت:شرکت‌های ایرانی در نظر دارند در آستارخان روسیه، خطوط تولید میوه و سبزی ایجاد کنند.

ایران در روسیه مرکز تولید میوه‌ و سبزی راه می‌اندازد

ایسنا نوشت:شرکت‌های ایرانی در نظر دارند در آستارخان روسیه، خطوط تولید میوه و سبزی ایجاد کنند.
ایران در روسیه مرکز تولید میوه‌ و سبزی راه می‌اندازد