اینجا الفوعه و کفریا است، تا آخرین نفس مقاومت ادامه دارد + تصاویر و فیلم

اینجا الفوعه و کفریا است، تا آخرین نفس مقاومت ادامه دارد + تصاویر و فیلم
اینجا الفوعه و کفریا است، شهرک‌هایی با جمعیت بیش از ۴۰ هزار نفر که ۵ سال است درگیر جنگ هستند و ۱ سال است که از سوی تروریست‌ها محاصره شده‌اند.

اینجا الفوعه و کفریا است، تا آخرین نفس مقاومت ادامه دارد + تصاویر و فیلم

اینجا الفوعه و کفریا است، شهرک‌هایی با جمعیت بیش از ۴۰ هزار نفر که ۵ سال است درگیر جنگ هستند و ۱ سال است که از سوی تروریست‌ها محاصره شده‌اند.
اینجا الفوعه و کفریا است، تا آخرین نفس مقاومت ادامه دارد + تصاویر و فیلم

خرید بک لینک

خرم خبر