بارش۱۰ سانتی متری برف در فریدن

بارش۱۰ سانتی متری برف در فریدن
رئیس اداره هواشناسی شهرستان فریدن از بارش 10 سانتی متری برف در طی 24 ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.

بارش۱۰ سانتی متری برف در فریدن

رئیس اداره هواشناسی شهرستان فریدن از بارش 10 سانتی متری برف در طی 24 ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد.
بارش۱۰ سانتی متری برف در فریدن