بازتاب خارجی حضور مردم ایران در سالروز انقلاب با نمایش موشک «قدر»

بازتاب خارجی حضور مردم ایران در سالروز انقلاب با نمایش موشک «قدر»
همزمان با بایکوت برخی رسانه‌ها، برخی دیگر اقدام به بازتاب حضور وسیع مردم در راهپیمایی سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی کردند و از عباراتی چون «میلیونی» و «صدها هزار نفری» استفاده کردند.

بازتاب خارجی حضور مردم ایران در سالروز انقلاب با نمایش موشک «قدر»

همزمان با بایکوت برخی رسانه‌ها، برخی دیگر اقدام به بازتاب حضور وسیع مردم در راهپیمایی سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی کردند و از عباراتی چون «میلیونی» و «صدها هزار نفری» استفاده کردند.
بازتاب خارجی حضور مردم ایران در سالروز انقلاب با نمایش موشک «قدر»