بازدید نماینده سازمان ملل از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

بازدید نماینده سازمان ملل از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه
نماینده سازمان ملل در ایران برای بررسی وضعیت مناطق زلزله‌زده به استان کرمانشاه سفر کرد و پس از استقبال مدیرکل مدیریت بحران استانداری با استاندار کرمانشاه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

بازدید نماینده سازمان ملل از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

نماینده سازمان ملل در ایران برای بررسی وضعیت مناطق زلزله‌زده به استان کرمانشاه سفر کرد و پس از استقبال مدیرکل مدیریت بحران استانداری با استاندار کرمانشاه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
بازدید نماینده سازمان ملل از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه