بازگشت آرامش به جشنواره تئاتر فجر/ مشکل برای زیرنویس برخی نمایش‌ها

بازگشت آرامش به جشنواره تئاتر فجر/ مشکل برای زیرنویس برخی نمایش‌ها
با تمام حاشیه‌هایی که پیش از آغاز جشنواره تئاتر فجر شاهد آن بودیم، اما شب گذشته نمایش‌ها روال آرام و بی دردسری را طی کردند تا مورد استقبال عموم قرار بگیرند.

بازگشت آرامش به جشنواره تئاتر فجر/ مشکل برای زیرنویس برخی نمایش‌ها

با تمام حاشیه‌هایی که پیش از آغاز جشنواره تئاتر فجر شاهد آن بودیم، اما شب گذشته نمایش‌ها روال آرام و بی دردسری را طی کردند تا مورد استقبال عموم قرار بگیرند.
بازگشت آرامش به جشنواره تئاتر فجر/ مشکل برای زیرنویس برخی نمایش‌ها