بازگشت هزار غیر نظامی سوری از ادلب به منازل خود در استان حلب

بازگشت هزار غیر نظامی سوری از ادلب به منازل خود در استان حلب
رئیس مرکز مصالحه روسیه در سوریه اعلام کرد که به خاطر تلاشهای مسکو، تهران و آنکارا وضعیت ادلب رو به ثبات است و تا کنون از این استان 1055 نفر به منازل خود در حلب بازگشته‌اند.

بازگشت هزار غیر نظامی سوری از ادلب به منازل خود در استان حلب

رئیس مرکز مصالحه روسیه در سوریه اعلام کرد که به خاطر تلاشهای مسکو، تهران و آنکارا وضعیت ادلب رو به ثبات است و تا کنون از این استان 1055 نفر به منازل خود در حلب بازگشته‌اند.
بازگشت هزار غیر نظامی سوری از ادلب به منازل خود در استان حلب