بازیگر «مختارنامه» درگذشت

بازیگر «مختارنامه» درگذشت
محمد پورستار از بازیگران پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران صبح امروز دارفانی را وداع گفت.

بازیگر «مختارنامه» درگذشت

محمد پورستار از بازیگران پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران صبح امروز دارفانی را وداع گفت.
بازیگر «مختارنامه» درگذشت