بازی با استقلال ۶ امتیازی است/ به هر تیمی می‌روم مشکل مالی دارد

بازی با استقلال ۶ امتیازی است/ به هر تیمی می‌روم مشکل مالی دارد
مربی تیم فوتبال سایپا گفت: بازی با استقلال برای ما مسابقه ۶ امتیازی است.

بازی با استقلال ۶ امتیازی است/ به هر تیمی می‌روم مشکل مالی دارد

مربی تیم فوتبال سایپا گفت: بازی با استقلال برای ما مسابقه ۶ امتیازی است.
بازی با استقلال ۶ امتیازی است/ به هر تیمی می‌روم مشکل مالی دارد