بازی دوستانه مقابل ترک‌ها اوایل خرداد

بازی دوستانه مقابل ترک‌ها اوایل خرداد
براساس توافق اولیه فدراسیون فوتبال ایران و ترکیه، تیم‌‌های ملی دو کشور در اوایل خرداد دیداری دوستانه برگزار خواهند کرد.

بازی دوستانه مقابل ترک‌ها اوایل خرداد

براساس توافق اولیه فدراسیون فوتبال ایران و ترکیه، تیم‌‌های ملی دو کشور در اوایل خرداد دیداری دوستانه برگزار خواهند کرد.
بازی دوستانه مقابل ترک‌ها اوایل خرداد