بازی سیاسی اصلاح‌طلبان با شایعه چند دقیقه‌ای استعفای فرهاد رهبر

بازی سیاسی اصلاح‌طلبان با شایعه چند دقیقه‌ای استعفای فرهاد رهبر
باید از رسانه‌های اصلاح‌طلبی که از هر فرصتی برای بازی سیاسی خود بهره می‌برند، پرسید که بالاخره باید به حال فرهاد رهبر در دانشگاه آزاد گریست که مظلوم واقع شده و نیازمند حمایت است! یا به حال این دانشگاه برای حضور وی؟!

بازی سیاسی اصلاح‌طلبان با شایعه چند دقیقه‌ای استعفای فرهاد رهبر

باید از رسانه‌های اصلاح‌طلبی که از هر فرصتی برای بازی سیاسی خود بهره می‌برند، پرسید که بالاخره باید به حال فرهاد رهبر در دانشگاه آزاد گریست که مظلوم واقع شده و نیازمند حمایت است! یا به حال این دانشگاه برای حضور وی؟!
بازی سیاسی اصلاح‌طلبان با شایعه چند دقیقه‌ای استعفای فرهاد رهبر