بانک شهر به کمک بخش خصوصی در کلانشهر کرج آمد

بانک شهر به کمک بخش خصوصی در کلانشهر کرج آمد
طی مراسمی با حضورمعاون امور نهادهای اجتماعی و مدیریت شهری بانک شهر، معاونان استاندار و جمعی از مدیران کل، دفتر نمایندگی بانک شهر در این شهر رسماً کار خود را آغاز کرد.

بانک شهر به کمک بخش خصوصی در کلانشهر کرج آمد

طی مراسمی با حضورمعاون امور نهادهای اجتماعی و مدیریت شهری بانک شهر، معاونان استاندار و جمعی از مدیران کل، دفتر نمایندگی بانک شهر در این شهر رسماً کار خود را آغاز کرد.
بانک شهر به کمک بخش خصوصی در کلانشهر کرج آمد

خرید بک لینک

مرکز فیلم