باید حق دفاع و آزادی وکیل را به نمایش بگذاریم/ منافع برخی در بی‌قانونی است

باید حق دفاع و آزادی وکیل را به نمایش بگذاریم/ منافع برخی در بی‌قانونی است
معاون اول رییس جمهور در جشن سالروز استقلال کانون وکلا با تأکید بر اینکه منافع برخی در بی‌قانونی است، گفت: فساد و رانت ریشه در بی‌قانونی دارد.

باید حق دفاع و آزادی وکیل را به نمایش بگذاریم/ منافع برخی در بی‌قانونی است

معاون اول رییس جمهور در جشن سالروز استقلال کانون وکلا با تأکید بر اینکه منافع برخی در بی‌قانونی است، گفت: فساد و رانت ریشه در بی‌قانونی دارد.
باید حق دفاع و آزادی وکیل را به نمایش بگذاریم/ منافع برخی در بی‌قانونی است
/*!normalize.css v1.1.2