باید کارآمدی دولت را ارتقا دهیم/ نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده 2 برابر آقایان است

باید کارآمدی دولت را ارتقا دهیم/ نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده 2 برابر آقایان است
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده گفت: جهت‎گیری دولت به سمت پیشرفت و تحقق بیشتر دستاوردها و پاسخگویی به مطالبات مردم است، بنابراین باید کارآمدی دولت را ارتقا دهیم.

باید کارآمدی دولت را ارتقا دهیم/ نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده 2 برابر آقایان است

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده گفت: جهت‎گیری دولت به سمت پیشرفت و تحقق بیشتر دستاوردها و پاسخگویی به مطالبات مردم است، بنابراین باید کارآمدی دولت را ارتقا دهیم.
باید کارآمدی دولت را ارتقا دهیم/ نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده 2 برابر آقایان است