با وجود ترامپِ دمدمی‌مزاج، کنگره باید سیاست خارجی آمریکا را کنترل کند

با وجود ترامپِ دمدمی‌مزاج، کنگره باید سیاست خارجی آمریکا را کنترل کند
وزیرخارجه اواخر دهه نود میلادی آمریکا در اظهار نظری دونالد ترامپ را بسیار دمدمی‌مزاج دانست و گفت: بهتر است کنگره سیاست خارجی کشور را در دست گیرد.

با وجود ترامپِ دمدمی‌مزاج، کنگره باید سیاست خارجی آمریکا را کنترل کند

وزیرخارجه اواخر دهه نود میلادی آمریکا در اظهار نظری دونالد ترامپ را بسیار دمدمی‌مزاج دانست و گفت: بهتر است کنگره سیاست خارجی کشور را در دست گیرد.
با وجود ترامپِ دمدمی‌مزاج، کنگره باید سیاست خارجی آمریکا را کنترل کند