بحرین حزب‌الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد

بحرین حزب‌الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد
ایسنا نوشت: کابینه بحرین لیستی از گروه‌های تروریستی در این کشور را که حزب الله لبنان نیز در بین آن‌ها قرار دارد، تهیه کرده است.

بحرین حزب‌الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد

ایسنا نوشت: کابینه بحرین لیستی از گروه‌های تروریستی در این کشور را که حزب الله لبنان نیز در بین آن‌ها قرار دارد، تهیه کرده است.
بحرین حزب‌الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد

خرید بک لینک

خرم خبر