برانکو:یا هیچ،یا همه چیز،فقط پیروزی می خواهیم/به سلامت داوران اطمینان دارم

برانکو:یا هیچ،یا همه چیز،فقط پیروزی می خواهیم/به سلامت داوران اطمینان دارم
سرمربی پرسپولیس می گوید مقابل استقلال چاره ای به جز پیروزی ندارند.

برانکو:یا هیچ،یا همه چیز،فقط پیروزی می خواهیم/به سلامت داوران اطمینان دارم

سرمربی پرسپولیس می گوید مقابل استقلال چاره ای به جز پیروزی ندارند.
برانکو:یا هیچ،یا همه چیز،فقط پیروزی می خواهیم/به سلامت داوران اطمینان دارم

بک لینک رنک 1

خبرگزاری اصفحان