برانکو خطاب به دایی: پسر عزیزم، تو بهترینی

برانکو خطاب به دایی: پسر عزیزم، تو بهترینی
در حاشیه نشست خبری سرمربیان لیگ برتری برانکو ایوانکوویچ و علی دایی برخورد بسیار گرمی با یکدیگر داشتند.

برانکو خطاب به دایی: پسر عزیزم، تو بهترینی

در حاشیه نشست خبری سرمربیان لیگ برتری برانکو ایوانکوویچ و علی دایی برخورد بسیار گرمی با یکدیگر داشتند.
برانکو خطاب به دایی: پسر عزیزم، تو بهترینی