برتری قاطع پرویز هادی/ سالن پورشریفی به وجد آمد

برتری قاطع پرویز هادی/ سالن پورشریفی به وجد آمد
سی‌و‌هشتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی صبح امروز ‌در تبریز آغاز شد.

برتری قاطع پرویز هادی/ سالن پورشریفی به وجد آمد

سی‌و‌هشتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی صبح امروز ‌در تبریز آغاز شد.
برتری قاطع پرویز هادی/ سالن پورشریفی به وجد آمد