برجام را «کاملا اصلاح» کنید یا «کاملا لغو»/ایران مانند ببری است که از قفس رها شده

برجام را «کاملا اصلاح» کنید یا «کاملا لغو»/ایران مانند ببری است که از قفس رها شده
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با بیان این ادعا که برجام «بزرگراهی برای دستیابی ایران به غنی‌سازی بدون محدودیت» است، گفت ترامپ باید این توافق را «به کلی اصلاح» یا «به کلی لغو» کند.

برجام را «کاملا اصلاح» کنید یا «کاملا لغو»/ایران مانند ببری است که از قفس رها شده

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با بیان این ادعا که برجام «بزرگراهی برای دستیابی ایران به غنی‌سازی بدون محدودیت» است، گفت ترامپ باید این توافق را «به کلی اصلاح» یا «به کلی لغو» کند.
برجام را «کاملا اصلاح» کنید یا «کاملا لغو»/ایران مانند ببری است که از قفس رها شده