برخورد قاطع با عاملان کوتاهی در بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

برخورد قاطع با عاملان کوتاهی در بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه
استاندار کرمانشاه از برخورد قاطع و قانونی با عاملان اصلی کوتاهی در بازسازی مناطق زلزله‌زده استان خبر داد.

برخورد قاطع با عاملان کوتاهی در بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

استاندار کرمانشاه از برخورد قاطع و قانونی با عاملان اصلی کوتاهی در بازسازی مناطق زلزله‌زده استان خبر داد.
برخورد قاطع با عاملان کوتاهی در بازسازی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه