برد شیرین شاگردان شفر مقابل نماینده سعودی/ استقلال صدرنشین گروه مرگ شد

برد شیرین شاگردان شفر مقابل نماینده سعودی/ استقلال صدرنشین گروه مرگ شد
دیدار تیم‌های استقلال و الهلال عربستان با برتری شاگردان شفر به پایان رسید.

برد شیرین شاگردان شفر مقابل نماینده سعودی/ استقلال صدرنشین گروه مرگ شد

دیدار تیم‌های استقلال و الهلال عربستان با برتری شاگردان شفر به پایان رسید.
برد شیرین شاگردان شفر مقابل نماینده سعودی/ استقلال صدرنشین گروه مرگ شد