بررسی اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان در مستند «داد ۲»

بررسی اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان در مستند «داد ۲»
حجت عدالت‌پناه، کارگردان و مستندساز با اشاره به اتمام تولید کار جدیدش با عنوان «چرخ ناکوک» گفت: در مستند «داد ۲» به اختلاس بزرگی که در صندوق ذخیره فرهنگیان اتفاق افتاد و حواشی پیرامون آن پرداختیم.

بررسی اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان در مستند «داد ۲»

حجت عدالت‌پناه، کارگردان و مستندساز با اشاره به اتمام تولید کار جدیدش با عنوان «چرخ ناکوک» گفت: در مستند «داد ۲» به اختلاس بزرگی که در صندوق ذخیره فرهنگیان اتفاق افتاد و حواشی پیرامون آن پرداختیم.
بررسی اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان در مستند «داد ۲»