برنامه‌های اتمی ایران شتاب گرفته/موضوع دفاعی ربطی به برنامه هسته‌ای ندارد

برنامه‌های اتمی ایران شتاب گرفته/موضوع دفاعی ربطی به برنامه هسته‌ای ندارد
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه برنامه‌های هسته‌ای ایران نه تنها متوقف نشده بلکه شتاب یافته و به حوزه‌های مختلف گسترش یافته است، گفت: با جدیت بیشتری بر روی برنامه‌های هسته‌ای کار می‌کنیم.

برنامه‌های اتمی ایران شتاب گرفته/موضوع دفاعی ربطی به برنامه هسته‌ای ندارد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه برنامه‌های هسته‌ای ایران نه تنها متوقف نشده بلکه شتاب یافته و به حوزه‌های مختلف گسترش یافته است، گفت: با جدیت بیشتری بر روی برنامه‌های هسته‌ای کار می‌کنیم.
برنامه‌های اتمی ایران شتاب گرفته/موضوع دفاعی ربطی به برنامه هسته‌ای ندارد

خرید بک لینک