برنامه تعطیلی سالن‌های تئاتر اعلام شد

برنامه تعطیلی سالن‌های تئاتر اعلام شد
شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) برنامه تعطیلی اجراهای تئاتر در این مناسبت را اعلام کرد.

برنامه تعطیلی سالن‌های تئاتر اعلام شد

شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) برنامه تعطیلی اجراهای تئاتر در این مناسبت را اعلام کرد.
برنامه تعطیلی سالن‌های تئاتر اعلام شد