برنده یمنی «نوبل صلح» خواستار محاکمه سران عربستان و امارات شد

برنده یمنی «نوبل صلح» خواستار محاکمه سران عربستان و امارات شد
برنده نوبل صلح یمن که زمانی از حامیان ائتلاف سعودی علیه یمن بود، خواستار محاکمه سران عربستان و امارات به جرم نسل کشی در یمن شد.

برنده یمنی «نوبل صلح» خواستار محاکمه سران عربستان و امارات شد

برنده نوبل صلح یمن که زمانی از حامیان ائتلاف سعودی علیه یمن بود، خواستار محاکمه سران عربستان و امارات به جرم نسل کشی در یمن شد.
برنده یمنی «نوبل صلح» خواستار محاکمه سران عربستان و امارات شد