بروجردی: سیاست آمریکا و هم پیمانان منطقه‌ای اش منجر به تقویت گروه های تروریستی شده است

بروجردی: سیاست آمریکا و هم پیمانان منطقه‌ای اش منجر به تقویت گروه های تروریستی شده است
ایرنا نوشت:رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه سیاست آمریکا و هم پیمانان منطقه ای اش منجر به تقویت گروه های تروریستی شده است،گفت: ائتلاف آمریکا با کشورهای غربی علیه داعش تأثیری در تضعیف گروه های تروریستی در منطقه نداشته است.

بروجردی: سیاست آمریکا و هم پیمانان منطقه‌ای اش منجر به تقویت گروه های تروریستی شده است

ایرنا نوشت:رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه سیاست آمریکا و هم پیمانان منطقه ای اش منجر به تقویت گروه های تروریستی شده است،گفت: ائتلاف آمریکا با کشورهای غربی علیه داعش تأثیری در تضعیف گروه های تروریستی در منطقه نداشته است.
بروجردی: سیاست آمریکا و هم پیمانان منطقه‌ای اش منجر به تقویت گروه های تروریستی شده است

شبکه خانگی