برگزاری مراسم هفتمین روز درگذشت رضا مقدسی در مشهد

برگزاری مراسم هفتمین روز درگذشت رضا مقدسی در مشهد
مراسم هفتمین روز درگذشت رضا مقدسی پنج‌شنبه 19 بهمن‌ماه در مشهد برگزار می‌شود.

برگزاری مراسم هفتمین روز درگذشت رضا مقدسی در مشهد

مراسم هفتمین روز درگذشت رضا مقدسی پنج‌شنبه 19 بهمن‌ماه در مشهد برگزار می‌شود.
برگزاری مراسم هفتمین روز درگذشت رضا مقدسی در مشهد