بزرگ‌ترین کتابخانه عمومی خدابنده ساخته می‌شود

بزرگ‌ترین کتابخانه عمومی خدابنده ساخته می‌شود
رئیس امور کتابخانه‌های خدابنده از احداث بزرگ‌ترین کتابخانه عمومی در این شهرستان خبر داد و گفت: کتابخانه خدابنده با مساحت 850 مترمربع در زمینی به مساحت 1500 متر مربع احداث می‌شود.

بزرگ‌ترین کتابخانه عمومی خدابنده ساخته می‌شود

رئیس امور کتابخانه‌های خدابنده از احداث بزرگ‌ترین کتابخانه عمومی در این شهرستان خبر داد و گفت: کتابخانه خدابنده با مساحت 850 مترمربع در زمینی به مساحت 1500 متر مربع احداث می‌شود.
بزرگ‌ترین کتابخانه عمومی خدابنده ساخته می‌شود

کانال تلگرام اکسین چنل