بعید است روحانی هم حرف‌های کلانتری را قبول داشته باشد/ ان‌شاءالله زورمان می‌رسد

بعید است روحانی هم حرف‌های کلانتری را قبول داشته باشد/ ان‌شاءالله زورمان می‌رسد
اژه‌ای گفت: اینکه کلانتری بگوید مافیا داریم و رییس جمهور هم زورش نمیرسد حرف درستی نیست و فکر نمی کنم روحانی هم این حرف را قبول داشته باشد.

بعید است روحانی هم حرف‌های کلانتری را قبول داشته باشد/ ان‌شاءالله زورمان می‌رسد

اژه‌ای گفت: اینکه کلانتری بگوید مافیا داریم و رییس جمهور هم زورش نمیرسد حرف درستی نیست و فکر نمی کنم روحانی هم این حرف را قبول داشته باشد.
بعید است روحانی هم حرف‌های کلانتری را قبول داشته باشد/ ان‌شاءالله زورمان می‌رسد