بمباران آوارگان سوری توسط جنگنده‌های آمریکا در شمال رقه؛ دستکم 10 غیر نظامی کشته شدند

بمباران آوارگان سوری توسط جنگنده‌های آمریکا در شمال رقه؛ دستکم 10 غیر نظامی کشته شدند
جنگنده های آمریکا در شهرک «حزیمه» شهر رقه چادر آوارگان سوری را هدف قرار دادند که در جریان آن 10 غیر نظامی کشته و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند.

بمباران آوارگان سوری توسط جنگنده‌های آمریکا در شمال رقه؛ دستکم 10 غیر نظامی کشته شدند

جنگنده های آمریکا در شهرک «حزیمه» شهر رقه چادر آوارگان سوری را هدف قرار دادند که در جریان آن 10 غیر نظامی کشته و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند.
بمباران آوارگان سوری توسط جنگنده‌های آمریکا در شمال رقه؛ دستکم 10 غیر نظامی کشته شدند