بمباران محله تجاری در «حجه»، ۱۷ کشته بر جای گذاشت

بمباران محله تجاری در «حجه»، ۱۷ کشته بر جای گذاشت
حمله هوایی عربستان به یک محله تجاری در استان حجه واقع در شمال غرب یمن ۱۷ کشته بر جای گذاشت.

بمباران محله تجاری در «حجه»، ۱۷ کشته بر جای گذاشت

حمله هوایی عربستان به یک محله تجاری در استان حجه واقع در شمال غرب یمن ۱۷ کشته بر جای گذاشت.
بمباران محله تجاری در «حجه»، ۱۷ کشته بر جای گذاشت