بنی‌اعتماد: بیش از همه فیلمسازها با فیلم‌هایم گریه کرده‌ام

بنی‌اعتماد: بیش از همه فیلمسازها با فیلم‌هایم گریه کرده‌ام
رخشان بنی‌اعتماد، در یک نشست خبری اعلام کرد بیش از هر فیلمسازی در پشت صحنه فیلم‌هایش گریه می‌کند، زیرا زندگی شخصیت‌های فیلم یادآور شخصیت‌های واقعی است که براساس آن‌ها فیلم را ساخته است.

بنی‌اعتماد: بیش از همه فیلمسازها با فیلم‌هایم گریه کرده‌ام

رخشان بنی‌اعتماد، در یک نشست خبری اعلام کرد بیش از هر فیلمسازی در پشت صحنه فیلم‌هایش گریه می‌کند، زیرا زندگی شخصیت‌های فیلم یادآور شخصیت‌های واقعی است که براساس آن‌ها فیلم را ساخته است.
بنی‌اعتماد: بیش از همه فیلمسازها با فیلم‌هایم گریه کرده‌ام

مدلینگ