بن سلمان: جمعیت قطر به اندازه یک خیابان قاهره هم نیست/ یک مقام درجه چندم پرونده قطر را پیگیری می‌کند

بن سلمان: جمعیت قطر به اندازه یک خیابان قاهره هم نیست/ یک مقام درجه چندم پرونده قطر را پیگیری می‌کند
«محمد بن سلمان» ولی‌عهد عربستان سعودی که به قاهره سفر کرده است، اظهارات جنجالی درباره بحران قطر بیان کرده و این مسئله را بی‌ارزش‌تر از آن دانسته که خود را مشغول آن نماید.

بن سلمان: جمعیت قطر به اندازه یک خیابان قاهره هم نیست/ یک مقام درجه چندم پرونده قطر را پیگیری می‌کند

«محمد بن سلمان» ولی‌عهد عربستان سعودی که به قاهره سفر کرده است، اظهارات جنجالی درباره بحران قطر بیان کرده و این مسئله را بی‌ارزش‌تر از آن دانسته که خود را مشغول آن نماید.
بن سلمان: جمعیت قطر به اندازه یک خیابان قاهره هم نیست/ یک مقام درجه چندم پرونده قطر را پیگیری می‌کند