بهره‌برداری از 75 مرکز درمانی در دهه فجر

بهره‌برداری از 75 مرکز درمانی در دهه فجر
معاون مشارکت‌های مردمی مجمع خیرین سلامت کشور از بهره برداری 75 مرکز درمانی در دهه فجر با مشارکت خیرین خبر داد.

بهره‌برداری از 75 مرکز درمانی در دهه فجر

معاون مشارکت‌های مردمی مجمع خیرین سلامت کشور از بهره برداری 75 مرکز درمانی در دهه فجر با مشارکت خیرین خبر داد.
بهره‌برداری از 75 مرکز درمانی در دهه فجر